Algemeen

Hart

De Tao van het hart

Het woord Tao (道) komt uit het Taoïsme, een eeuwenoude levenswijsheid uit het Oosten. Tao is een woord voor het onnoembare, ongrijpbare en toch in alles aanwezige levensprincipe. Tao is zowel het scheppend beginsel waaruit alles voortkomt, als ook de weg terug naar de essentie en de eenheid.

Met het hart wordt het gevoelshart bedoeld, de onvoorwaardelijke liefde.

Wat kan de Tao van het hart betekenen voor het ons welbevinden? 
Hiervoor moeten we eerst kijken naar de functies van het hart en de ratio.

De Ratio van het hart
Het hart brengt tot eenheid, evenals de Tao. De kwaliteiten van het hart zijn even essentieel als ongrijpbaar, net zoals Tao. De Tao van het hart is voelbaar, maar niet in woorden te vatten.

De Tao van het hart

Van overleven naar Puur Leven
Van ego naar essentie
Van vorm naar inhoud
Van uiterlijk naar innerlijk
Van maskers naar authenticiteit
Van hoofd naar hart
Van oppervlakkig naar essentieel
Van slachtoffer naar innerlijke kracht
Van crisis naar kans
Van emotionele slavernij naar innerlijke vrijheid
Van eenzaam naar samen
Van gevangen naar vrij
Van strijd naar vrede

In de hartsverbinding worden we als mens wezenlijk gezien en gekend. Daardoor kunnen we tot ontspanning, (zelf)acceptatie, heling en bloei komen.
Die hartsverbinding kan er zijn tussen mensen onderling en ook met jezelf.
Je bent dan aanwezig zonder oordeel, zonder bijbedoeling. Je luistert voelend. Je hoort dan voorbij de woorden. Door zo aanwezig te zijn, kom je vanzelf dicht bij de kern, bij dat wat vaak geen woorden heeft.
Zo aanwezig zijn is bijzonder helend en voedend.
Dat is de helende kwaliteit van het hart.

Om niet te verdrinken in teveel gevoel, is het heel fijn dat we ook een verstand hebben. Als er te veel lastige gevoelens zijn, dan neemt het verstand het vaak over en wordt het gevoel tot op zekere hoogte geblokkeerd omdat je anders niet meer kan functioneren.
Dat geblokkeerde gevoel is dan niet weg, het is uit contact; je voelt het niet meer. Het zit ergens vast in het energiesysteem in het lichaam. Dat kan bijvoorbeeld tot ziekte of vermoeidheid leiden of tot ‘in je hoofd leven’ en niet meer bij je gevoel kunnen komen. Dat laatste geeft in relaties vaak problemen omdat de ander zich dan bijvoorbeeld door jou niet gezien en begrepen voelt.

Het hart kan dus tot eenheid brengen en voelend tot de essentie komen.
De ratio daarentegen scheidt en onderscheid. Het is analytisch, berekenend en schept afstand. Juist daardoor kan het de dingen helder en van een afstand zien.
De kwaliteit van de ratio is dus ook heel belangrijk.

De intelligentie dient echter gebruikt te worden in dienst van het hart en niet in dienst van het ego; niet voor persoonlijke macht en eigen gewin.
Het probleem is dat we als mens – wanneer we in het overleven terecht komen –gericht raken op het eigen belang. Ikke ikke en de rest kan stikken. Het eigen overleven, de eigen kracht en het eigen ik moet worden veilig gesteld.
Het heeft veel gevolgen voor je levensgeluk (en dat van anderen) als je hart en je ratio niet meer hand in hand gaan in je leven.
Je kent het vast wel:

Als je vast zit in je hoofd, dan handel je vaak wel ‘verstandig’, maar je mist iets wezenlijks, namelijk het voelen van plezier, lichtheid, spontaniteit, verbinding en menselijke warmte. Je ervaart het leven misschien als zinloos, leeg en onbevredigend, ook al heb je alles wat je hartje begeert. Of mogelijk voelt het onherbergzaam, eenzaam of onrustig. Misschien kan je de slaap niet meer vatten of reageer je soms op situaties op een manier die je helemaal niet wilt.
Om hier uit te komen Kan je bijvoorbeeld lichaamswerk vanuit de Tao doen. Het helpt je om te helen, te vitaliseren en weer in verbinding te komen met je lichaam en je ware zelf.

Lichaamswerk vanuit de Tao
Vanuit de Tao is er het inzicht dat je voldoende Jing Chi, oftewel lichaamsvitaliteit, nodig hebt om blokkades te doorbreken en weer in de ‘flow’ te komen.
Wie fysiek ‘leeg’ is met een ‘overvol hoofd’, is als het ware topzwaar en snel uit balans. Je hebt dan mogelijk te weinig body om goed met de ‘avonturen’ die we op ons levenspad tegenkomen om te gaan.
Hoe meer je wordt zoals een tuimelaar, met een goede gronding en een met energie gevulde buik, hoe beter je fysiek en emotioneel in balans kan blijven.
Om te kunnen dé-traumatiseren heb je extra vitaliteit nodig. Vitaliteit en gronding zijn van groot belang om je ontwikkeling te kunnen ondersteunen.
Daarom is er een opbouw in het trainen vanuit de Tao. Er wordt bijvoorbeeld veel aan gronding en ontgiften gewerkt vanuit vriendelijke aandacht.
In de Tao maken we gebruik van de innerlijke glimlach, van adem, visualisatie, helende klanken en zachte beweging. Op een zachte manier gebeurt er heel veel.

Bij de Tao van het hart oefen je erin om vooral ook liefdevol aanwezig te zijn in je lichaam. Dit biedt ruimte en veiligheid waardoor oude blokkades kunnen vrijkomen als de tijd daarvoor rijp is. Je ontgift zowel fysiek als niet-fysiek en je bevrijdt de doorstroming van de levensenergie.
Daardoor kan je steeds beter gaan belichamen wie je bent en komt er ruimte voor vreugde, plezier, humor en levenslust om weer te gaan stromen.

Tenslotte nog iets over het belang hiervan voor de tijd waarin we leven.

Transitie naar een nieuwe tijd

Wat betreft het wereldgebeuren, zitten we nu in het laatste stukje van het Kali Yuga, het ijzeren tijdperk (ook bekend als het Duistere Tijdperk of Tijdperk der Ontucht). Het is volgens het hindoeïsme het laagste van de vier cyclische tijdperken of yuga’s van ontwikkeling die de wereld doormaakt.
De macht van het ego heeft zijn tijd gehad. De mensheid gaat nu langzaam over naar het gouden tijdperk, waarin we veel meer leven vanuit het hart, in verbinding met de geestelijke wereld.
In het staartje van dit tijdperk ervaren we de kou van terreur, angst, eenzaamheid en machtsmisbruik op zijn sterkst. Zoals het aan het einde van de nacht het koudst is, zo is het leven dat nu voor velen ook.

Daarom is het bijzonder van belang om in de komende jaren versneld te leren omgaan met het kwetsbare in onszelf en anderen. Daartoe dienen we ons hart te ontwikkelen; ons vermogen tot compassie en verbinding.
Zolang je vast zit in overleven, kan de liefde maar beperkt stromen en is ze vaak voorwaardelijk. Daarom is deze tijd een tijd van bevrijding; een pad van overleven naar puur leven, van misbruik en verkrachting naar verwondering, verbinding, koestering en heling.
De Tao van het hart ondersteunt mensen hierin op een praktische, tastbare fysiek-energetische manier.


Meer lezen? ‘De Tao van gezondheid’ door Conny Coppen. Uitgeverij Ankh Hermes.

16 – 23 maart 2019 en 11 – 18 Mei 2019 geven Conny Coppen en IJsbrand Pool ‘de Tao van het hart’ – retraites op een magische plek aan de voet van de Spaanse Pyreneeën. In maart staat de transitie naar de/je nieuwe tijd belicht: de nieuwe lente. In mei is het thema: tot bloei komen; bezield leven en het hart.